Albanian Vocabulary

A B C Ç D Dh E Ë F G Gj H I J K L Ll M N Nj O P Q R Rr S Sh T Th U V X Xh Y Z Zh

a b c ç d dh e ë f g gj h i j k l ll m n nj o p q r rr s sh t th u v x xh y z zh

Although Albanian has a host of borrowings from its neighbours, it shows exceedingly few evidences of contact with ancient Greek; one such is the Gheg mokÔn (Tosk mokÔr) “millstone,” from the Greek mekhane’. Obviously close contacts with the Romans gave many Latin loans; e.g., mik “friend,” from Latin amicus; kÔndoj “sing, read” from cantare. Furthermore, such loanwords in Albanian attest to the similarities in development of the Latin spoken in the Balkans and of Romanian, a Balkan Romance tongue. For example, Latin paludem “swamp” became padulem, and then padure in Romanian and pyll in Albanian, both with a modified meaning, “forest.”

Conversely, Romanian also shares some apparently non-Latin indigenous terms with Albanian; e.g., Romanian brad, Albanian bredh “fir.” Thus these two languages reflect special historical contacts of early date. Early communication with the Goths presumably contributed tirq “trousers, breeches” (from an old compound “thigh-breech”), while early Slavic contacts gave gozhdÔ “nail.” Many Italian, Turkish, Modern Greek, Serbian, and Macedonian-Slav loans can be attributed to cultural contacts of the past 500 years with Venetians, Ottomans, Greeks (to the south), and Slavs (to the east).

A fair number of features–e.g., the formation of the future tense and of the noun phrase–are shared with other languages of the Balkans but are of obscure origin and development; Albanian or its earlier kin could easily be the source for at least some of these. The study of such regional features in the Balkans has become a classic case for research on the phenomena of linguistic diffusion.

The official language of Albania, is spoken by about 9 million people worldwide. It is an Indo-European language. Yugoslavia, Italy and Greece are some of the other countries where Albanian speakers live. Albanian is written in a standardroman-style, adopted in 1909. The first written record seems to be a baptismal formula from 1462. Albanian shows no obvious close affinity to any other Indo-European language

The Albanian alphabet consists of 36 letters of the Latin script. The ISO Latin-1 ASCII character set supports Albanian characters. Your computer must use this set if the following characters are to be displayed correctly.

 

The Albanian alphabet consists of 36 letters of the Latin script. The alphabet was standardized in 1909.

Albanian characters are supported by the ISO Latin-1 ASCII character set. Your computer must use this set if the following characters are to be displayed correctly.

Albanian is an Indo-European language and it represents a separate branch of this family on the basis of its idiosyncrasy. The existence of Albanians and Albanian language is witnessed in the second century A.D. by the Greek geographer Ptoleme. The name “Shqiperi” (Albania) replaced the “old” name “Arberi” (or Arbani) by the end of the XVII century, due to the new historical conditions created, and aimed at giving importance to the connection between the nation notion and the use of the Albanian language, which was by that time called “Shqip”.

The first written document of the modern Albanian language is of the year 1462.The first literary book “Meshari” (Gjon Buzuku) was published in 1555, and from that time the Albanian language was greatly elaborated, especially during the period of the Albanian Renaissance, in two main dialects:

1) “Gegerisht”, i.e. the dialect spoken in the Northern Albania, and

2) “Toskerisht”, i.e. the dialect spoken in the Southern Albania.

The literary Albanian language has 36 letters and uses the Latin Alphabet, approved by the National Congress of Manastir in 1908.

The Albanian language is also used (written & spoken) in the parts of the Former Federative Republics of Yugoslavia ( Montenegro, Serbia and Macedonia), where ethnic Albanians live. 

 

Albania Shqipëri
Albanian shqiptar, -e
in Albanian shqip
In English anglisht
English anglez, -e
Common Expressions Shprehje të përditshme
good morning (good day) mirëmëngjes (mirëdita)
good evening mirëmbrëma
good night natën e mirë
goodbye mirupafshim
thank you faleminderit
your health ! gëzuar !
how do you do tungjateta
how are you si je? si jeni?
I am fine jam mirë
what is your name? si e ke (or keni) emrin?
yes po
no jo
what time is it? sa është ora?
what is the programme for today? si e kemi programin për sot?
where are we going? ku do të shkojmë?
Mr zotëri
Mrs zonjë
Miss zonjushë
child fëmijë
girl vajzë
boy djalë
woman grua
man burrë
brother vëlla
sister motër
mother nënë
father baba
friend mik (fem.mikeshë, mik)
time kohë
minute minutë
second sekondë
timetable orar
today sot
tomorrow nesër
yesterday dje
the day before yesterday pardje
the day after tomorrow pasnesër
morning mëngjës
night natë
afternoon pasditë
this evening sonte
week javë
weekend fund jave
Sunday e diel
Monday hënë
Tuesday martë
Wednesday mërkurë
Thursday enjte
Friday premte
Saturday shtunë
Month muaj
January janar
February shkurt
March mars
April prill
May maj
June qershor
July Korrik
August gusht
September shtator
October tetor
November nëntor
December dhjetor
spring pranverë
summer verë
autumn vjeshtë
winter dimër
time and place kohë dhe vend
now tani
always gjithmonë
never kurrë
late vonë
early herët
soon shpejt
Where Kur
when ku
here këtu
there atje
that way andej
this way këtej
in front of përballë
behind prapa
to the right djathtas
to the left majtas
near pranë
far larg
outside jashtë
inside brenda
below poshtë
opposite kundrejt
everywhere kudo
above lart
north veri
south jug
east lindje
west perëndim
travel udhëtim
customs Doganë
frontier kufi
passport pasaportë
visa vizë
declare deklaroj
embassy ambasadë
to change këmbej
money para
direction drejtim
road rrugë
bend kthesë
petrol benzinë
railway hekurudhë
ticket biletë
luggage bagazh
boat anije
aircraft aeroplan
hotel hotel
room dhomë
lift ashensor
bed shtrat
floor dysheme
ground floor kati i parë
reception recepsion
wash-basin lavaman
shower dush
bath banjë
lavatory, toilet nevojtore
safe kasafortë
radio radio
restaurant restorant
to eat ha
to drink pi
menu menu (listë e gjellëve)
waiter kamarier
waitress kamariere
food ushqim
specialty specialitet
bread bukë
breakfast mëngjes
lunch drekë
dinner darkë
water ujë
wine verë
cool drink pije freskuese
hot djegës
pepper (pimento) piper
oil vaj
vinegar uthull
sugar sheqer
appetizers meze
butter gjalpë
cheese djathë
yoghurt kos
milk qumësht
ice akull
beer birrë
tea çaj
coffee kafe
cigarette cigare
table tryezë
plate pjatë
fork pirun
knife thikë
spoon lugë
glass gotë
bottle shishe
cup filxhan
post office postë
name emër
address adresë
to send dërgoj
sender dërgues
letter letër
postcard kartolinë
Feel ill Me dhemb
doctor mjek
chemist’s shop farmaci
medicine bar (ilaç)
to feel unwell ndjehem keq
hospital spital
blood gjak
tooth dhëmb
dentist dentist
shopping psonisje
to buy blej
shop dyqan
to shop psonis
how much is it? sa kushton?
expensive shtrenjtë
cheap lirë
visit vizitë
church kishë
monastery manastir
mosque xhami
capital city kryeqytet
quarter, district lagje
village fshat
citadel kala
fortress kështjellë
tower, keep kullë
museum muzeum
exhibition ekspozitë
art gallery galeri e artit
numbers numra
one një
two dy
three tre (tri)
four katër
five pesë
six gjatshtë
seven shtatë
eight tetë
nine nëntë
ten dhjetë
eleven njëmbëdhjetë
twelve dymbëdhjetë
twenty njëzet
thirty tridhjetë
forty dyzet
one hundred njëqind
one thousand njëmijë

Happy Birthday! = Gëzuar ditëlindjen! (26421 bytes)